Zapri

Organi upravljanja sekcije SiMER

VODSTVO SEKCIJE
mag. Matjaž Lindič - predsednik
Aleksandra Lepenik - podpredsednica

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA IN PODROČJA ZASTOPANJA

* Predstavniki podjetij proizvajalcev merilne opreme

Simon Smolnikar - RLS Merilna tehnika d.o.o.
Igor Agrež - ALBA, d.o.o.
Gregor Kita - ISKRAEMECO d.d.

* Predstavniki podjetij uporabnikov merilne opreme
Jure Pfajfar - DOMEL Holding d.d.
Aleksandra Lepenik - ELPRO Lepenik @ Co. d.o.o.

* Predstavniki organov za ugotavljanje skladnosti
mag. Matjaž Lindič - SIQ 
Primož Hafner - LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

* Predstavnik prodajalcev / distributerjev merilne opreme
Aleš Breška - METREL d.d. 

* Predstavnica Gospodarske Zbornice Slovenija
Andreja Hlišč - GZS Zbornica elektronske in elektroindustrije

Koordinator sekcije
Mitja Virant  (samostojni svetovalec v GZS Zbornici elektronske in elektroindustrije)