Sekcija SiMER

Organi upravljanja sekcije SiMER

VODSTVO SEKCIJE

mag. Matjaž Lindič - predsednik
Aleksandra Lepenik - podpredsednica

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA IN PODROČJA ZASTOPANJA

Simon Smolnikar - predstavnik podjetij proizvajalcev merilne opreme
Marko Lotrič - predstavnik podjetij proizvajalcev merilne opreme

Jure Pfajfer - predstavnik podjetij uporabnikov merilne opreme
Aleksandra Lepenik - predstavnica podjetij uporabnikov merilne opreme

mag. Matjaž Lindič - predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti

dr. Marjan Rihar - predstavnik Gospodarske zbornice Slovenija

TAJNIK
Mitja Virant  (samostojni svetovalec v Zbornici elektronske in elektroindustrije)