Sekcija SiMER

Informacije dostopne članom sekcije SiMER


Poziv slovenskega predstavnika v evropskem meroslovnem partnerstvu za predlaganje tematik na identificiranih področjih za objavo razpisov za projekte »Partnerstva za meroslovje«.

Do
21. februarja 2022 lahko oddate predloge na naslednje teme:

  • Zdravje
  • Digitalna transformacija
  • Integrirano evropsko meroslovje
  • Standardizacija
  • Gradnja zmogljivosti

Več podrobnosti lahko najdete na straneh Portala za udeležence:  http://www.metpart.eu/Z dodatnimi vprašanji oziroma predlogi se prosim obrnite direktno na slovenskega predstavnika dr. Rada Lapuha (T: 01 2442 724 E: rado.lapuh@gov.si).